Cotton

 

SR. NO.VARIETYLENGTHMICRONAIRE VALUE
(NCL)
STRENGTHSTATES GROWNPRODUCTION
(IN LAKH BALES)
(MM)(INCHES)G/ TEX
(ICC)
GPT
(HVI)
PSI
1BENGAL  DESHI15 – 18< 13/16”6.0 – 8.01518 – 1957000PUNJAB/ HARYANA/ RAJASTHAN300000
2V – 79722 – 247/8”4.9 – 5.616 – 172062000 – 65000GUJARAT750000
3JAYADHAR22 – 247/8”4.0 – 5.017 – 182362000KARNATAKA300000
4Y – 123 – 25< 1”3.5 – 5.218 – 2023 – 2472000MAHARASHTRA/ MADHYA PRADESH600000
5NHH – 4424 – 261” +3.5 – 4.919 – 202576000MAHARASHTRA500000
6J – 34 (SAW GINNED)24 – 281 – 13/32”3.5 – 4.920 – 2226 – 2778000 – 80000PUNJAB/ HARYANA/ RAJASTHAN3400000
7L.R.A25 – 271” +3.5 – 4.919 -+ 212577000MAHARASHTRA/ TAMIL NADU/ KARTANAKA/ MADHYA PRADESH/ ANDHRA PRADESH2600000
8J – 34 DR26 – 281/16”3.5 – 4.921 – 232782000PUNJAB/ HARYANA/ RAJASTHAN1200000
9H – 4 / MECH 127 – 291 – 3/32” +3.5 – 4.920 – 222780000 – 82000MAHARASHTRA/ MADHYA PRADESH/ ANDHRA PRADESH2700000
10SHANKAR 628 – 301 – 1/8” +3.5 – 4.921 – 2328 – 2988000 – 90000GUJARAT8500000
11BUNNY/ BRAHMA29 – 321 – 5/32” To 1 – 1/4”3.5 – 4.522 – 242988000 +MAHARASHTRA/ KARTANAKA/ MADHYA PRADESH/ ANDHRA PRADESH2500000
12MCU – 531 – 331 – 1/4” +3.5 – 4.923 – 2630 – 3392000TAMIL NADU/ KARTANAKA/ ANDHRA PRADESH/ ORISSA100000
13DCH – 3234 – 361 –  3/8”2.8 – 3.324 – 293298000MADHYA PRADESH/ TAMIL NADU/ KARNATAKA150000
14SUVIN38 – 401  – 7/16”2.9 – 3.230 – 3238115000TAMIL NADU2000